Prosjekter
Hovedside Eiendom Prosjekter
Prosjekter
Fjellstølknatten

Dette området ligger i bakken. Her er det regulert inn en ny liten alpinbakke fra toppen av eksisterende heis og nordover mot vestre del av Storstøllie. Området er regulert som kombinasjonsområde fritid og utleie. Vi har ikke markedsført eller bygd ut vann, kloakk og strøm til den enkelte tomt ennå.

AURDAL FJELLPARK / AKERVOLD