Åpen stavkirkehelg 18.-20. august

Sokneråda og kirkevergene ved de seks stavkirkene i Valdres: Øye, Høre, Lomen, Hegge, Reinli og Hedalen ønsker alle velkommen til åpen stavkirkehelg 18.-20. august. Valdres er i en helt unik situasjon som har hele seks av landets 28 stavkirker i vår region. Selv om de fleste har omvisningstjeneste om sommeren, er det langt fra alle fastboende eller hyttebeboere som har vært innom alle stavkirkene.

Stavkirkene er noen av verdens eldste trebygninger, og bærer på en helt unik historie både når det gjelder byggeskikk og historie. Sokneråd, kirkeverger og frivillige gjør nå en ekstra innsats for å åpne dørene for publikum.

«Det er viktig for oss at innbyggere og gjester blir kjent med de unike kirkene våre», sier kirkevergen i Sør-Aurdal Liv Barbro Veimodet.

Denne helgen vil alle kirkene, unntatt Hegge, være åpne fra 11.00 – 21.00 fredag, lørdag og søndag.  Programmet er ikke helt klart, men det vil foregå noe i alle kirker i form av gudstjeneste, omvisning, konsert eller spel, forteller Liv Barbro. Hegge stavkirke hadde 800-års jubileum i fjor, og i den forbindelse ble det satt opp et spel om den utrolige ferden over Valdresflya med altertavla på slutten av 1700-tallet. Dette spelet var en stor suksess. Vi anbefaler alle som ikke fikk det med seg i fjor å ta turen til Hegge i år, sier Liv Barbro.

I middelalderen var det hele 18 stavkirker og tre steinkirker i Valdres. «Dessverre ble mange stavkirker revet på 1800-taller, men vi er faktisk i en særstilling som har greid å beholde hele seks av dem her i Valdres», avslutter Liv Barbro Veimodet.

Stavkirkehelga er et initiativ fra Valdres Stavkirkeforum (kirkeverger, Valdresmusea, Valdres prosti, Visit Valdres, Valdres guideforening og Valdres Natur- og Kulturpark) i sammen med Valdres.

 

Bildet viser Reinli Stavkirke i Sør-Aurdal