En skam for Aurdalsåsen

"Miljø"stasjonen på Ravangen i dag ...

Enkelte hytteeiere synes å vise liten respekt for omgivelsene.
Bildet taler vel for seg...

Her finner du oversikt over alle miljøstasjonene i Valdres.

http://www.vkr.no/miljoestasjoner.aspx

 

Aurdal Miljøstasjon

Bjødnaflata Bjødnavegen 12
2910 Aurdal
Telefon: 61 36 26 16

Åpningstider: 

  • TIRSDAG kl. 09.00 - 16.00
  • TORSDAG kl. 09.00 - 18.00
  • LØRDAG kl. 09.00 - 15.00