Julen 2015 i tekst og bilder

En flott jul og nyttårsperiode er lagt bak oss. Her gir vi et lite tilbakeblikk i tekst og bilder...