Kiwi Aurdal utvider

Kiwi Aurdal gjennomfører i disse dager en betydelig oppgradering, noe som vil gi mye bedre plass innvendig.

Butikken er på 580 kvadratmeter i dag, nå vil det bli ytterligere 300 kvadratmeter butikk. Butikken vil få mye bedre plass til de varene de allerede har i sortimentet, i tillegg kan butikken ta inn noen flere varer. Særlig vil fruktavdelingen og kjøttavdelingen bli mye romsligere.

Butikken ligger strategisk til og er i kommunen alene om å holde åpent på søndager.

Grunnet veldig god plassering får butikken veldig mange veifarende, ikke minst fordi den er siste butikk for dem som skal svinge opp til Golsfjellet.

Oppgraderingen av butikken skal være avsluttet og ny butikk skal stå ferdig i uke 6/ 2016.

Butikken vil holde åpent som normalt i julen. Det vil være normale parkeringsforhold i anleggstiden.

Utvidelsen har vært planlagt lenge, og masser ble kjørt på i fjor høst. Dermed kan butikken utvide parkeringsarealene.