Klopp for sykkel er lagt ut på sykkelveien mot Pilset

Klopp for sykkel retning Pilset, sparer oss for adskillige høydemeter hver vei ...

Kloppen er lagt ut på standard sykkelveien mot Pilset, ca 100m nedenfor (syd for) «Åkroken», som igjen er ca 500m vest-syd/vest for Tjernsettjernet, og Tjernsettjernet ligger vel ca 5km fra Fjellkirken.

Går man inn på Norgeskart.no finner man stedet lett. Nedenfor kloppen går veien rett nedover langs elven ca 500m, og så like rett opp igjen på endre siden, til veiene nesten møtes der kloppen er lagt ut.

Der sti til kloppen tar av er merket med liten varde, fra begge sider. Klopp må ikke forveksles med liten permanent bro over bekken i myrlendt terreng nærmere Tjernsettjernet. 

Takk til Anette og Johan Moen, til Nils Vogt, og til leverandøren av selve kloppen, Slidreøya fengsel.