Nå kan du bruke bankkort i bommen

Bruk av bankkort, Visa og Mastercard gjennom bommen...

Kostnader passering gjennom bommen / Abonnement

Bommen drives etter samme retningslinjer som Statens vegvesen, Veidirektoratet, bompengeavdelingen har bestemt. Takster og tilleggsavgifter har "Årsmøte for vegen" og Nord Aurdal Kommune vedtatt, jfr. Veglova kap. VII, Private vegar § 56.

Det er fire måter å passere bommen på.

  1. Betale med mynt, kr. 20,- for alle kjøretøyer hele året, (2 og 4 hjuls motorsykler og snøscootere kjører gratis).
  2. Det kan betales med bruk av mobiltelefon, tjenesten koster kr. 20,- + kr. 8,- = kr. 28,-. (se oppslag ved bommen).
  3. Fra og med 26.09.2016 kan en passere ved bruk av bankkort: Visa og Mastercard gjennom bommen, denne tjenesten koster kr. 30,- som blir belastet kortet ved passering.
  4. Det kan benyttes kort (abonnement), alle turer vil da koste kr. 15,- pr. passering.  Anbefales!
    Mrk. Når kortet er tomt (ikke flere turer igjen) sendes det mer penger til bankkonto: 6182.05.36192, så vil kortet bli oppdatert og kan brukes videre.
    Etableringskostnad kr. 150,- kommer i tillegg.

Les mer...