Samarbeid for å bedre løypenettet på Aurdalsåsen

Hytteeierne i området oppfordres til å levere småtrær og grener de har ryddet på egen tomt til oppflising...

Løypelaget innkaller til dugnad

Denne høsten har Valdres Natur- og Kulturpark inngått et pilotsamarbeid med Aurdal og Kruk løypelag for å bedre underlaget til skisesongens løypenett i Aurdalsåsen på en bærekraftig måte.

Hytteeierne i området oppfordres til å levere småtrær og grener de har ryddet på egen tomt til oppflising. Dette kan samles opp i et depot ca 50 m inn i Tuvaveien (se kart nederst i denne saken). Samtidig blir det arrangert flere dugnader for å rydde langs den nye sykkelveien mellom Rudstøltjernet og Grånholen, samt øvrig krattrydding i løypenettet.

Dugnadene på Aurdalsåsen er satt til disse datoene:

  • Lørdag 16. september
  • Lørdag 23. september
  • Lørdag 7. oktober

Du kan lese mer om samarbeidsprosjektet her...