Generell informasjon til hytteeiere

Her finner du relevant informasjon for deg som hytteeier,
klikk på en av linkene til høyre for å lese mer om ulike emner:

Bomavgift

Bomvei etter avkjøring i Aurdal, overgang koster NOK 20.-

Bommen drives etter samme retningslinjer som Statens vegvesen, Veidirektoratet, bompengeavdelingen har bestemt. Takster og tilleggsavgifter har "Årsmøte for vegen" og Nord Aurdal Kommune vedtatt, jfr. Veglova kap. VII, Private vegar § 56.

Du kan lese mer om bomavgift, drift av bommen, Danebuvegen og dens historikk her...

 

Snørydding

Generelt kan sies at hovedveier holdes åpen gjennom uken, i tillegg skal all snørydding være unnagjort til helgen. Snør det kraftig i slutten på uka vil snøryddingen foregå også gjennom helgen. Ved opphold eller ankomst tidligere i uken kan du gjerne ringe den som brøyter.

Parkeringsplasser blir tatt fortløpende etter at hovedveier er brøytet.

Vær behjelpelig med å flytte bilen når parkeringsplassene brøytes.

 

Aurdalsåsen Hytteforening (AHF)

Aurdalsåsen hytteforening (AHF) er en sammenslutning av vel- og veiforeninger for hytteeiere i området Aurdalsåsen. Foreningen er også åpen for individuelle, personlige medlemmer som eier hytte i området og som ikke hører til noen lokal forening.

Du kan lese mer om Aurdalsåsen hytteforening her...

 

Innspill Kommunal Planstrategi 2016-19

Innspill til Kommunal Planstrategi for kommende periode fra Aurdal og Kruk Løypelag og Aurdalsåsen Hytteforening er oversendt Nord-Aurdal Kommune, les mer...

Det tilhørende dokumentet for Fjell-Norges verdiskapingssenter for hytteturisme (FVH) er også vedlagt, les mer...

 

 

 

DENNE SIDE ER UNDER UTVIKLING...